Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

เคล็ดในการทำความสะอาดแว่นตา

การทำความสะอาดแว่นตานั้น

นอกจากจะทำให้กระจกแว่นตาดูใสน่าสวมใส่ มองเห็นอะไรชัดเจนไม่มีฝุ่นเกาะแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบุคลิกที่ดีแก่ผู้สวมใส่ด้วย การทำความสะอาดแว่นตานั้นสามารถทำได้หลายวิธี
วิธีแรก

ให้ ใช้แป้งฝุ่นโรยไปที่เลนส์ของแว่นตา จากนั้นใช้ผ้านุ่มเช็ด ส่วนการทำความสะอาดกรอบแว่นนั้นให้ใช้น้ำอุ่น 1 ขัน ผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์ 1 ช้อนโต๊ะให้เจือจาง นำสำลีมาพันปลายไม้จิ้มฟัน จากนั้นชุบน้ำอุ่นที่ผสมไว้แล้วนำไปเช็ดทุกซอกทุกมุมของแว่นตาให้ทั่ว
หากแว่นตาขุ่นมัวขณะกำลังทำอาหาร

โดยมีสาเหุตมาจากควันอาหาร ควันไฟหรือควันไอน้ำ ให้ล้างแว่นตาด้วยน้ำผสมสบู่หรือน้ำยาล้างจานแล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง จากนั้นใช้ผ้าซามัวร์หรือผ้าสักหลาดเช็ดให้แห้ง ส่วนแว่นตาที่มีไอน้ำจับขณะที่อากาศหนาวหรือเย็นจัดนั้นให้ใช้น้ำสบู่ล้าง สัปดาห์ละครั้ง

เคล็ดในการทำความสะอาดแว่นตา

การ ทำความสะอาดแว่นตานั้น นอกจากจะทำให้กระจกแว่นตาดูใสน่าสวมใส่ มองเห็นอะไรชัดเจนไม่มีฝุ่นเกาะแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบุคลิกที่ดีแก่ผู้สวมใส่ด้วย การทำความสะอาดแว่นตานั้นสามารถทำได้หลายวิธี วิธีแรก ให้ใช้แป้งฝุ่นโรยไปที่เลนส์ของแว่นตา จากนั้นใช้ผ้านุ่มเช็ด ส่วนการทำความสะอาดกรอบแว่นนั้นให้ใช้น้ำอุ่น 1 ขัน ผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์ 1 ช้อนโต๊ะให้เจือจาง นำสำลีมาพันปลายไม้จิ้มฟัน จากนั้นชุบน้ำอุ่นที่ผสมไว้แล้วนำไปเช็ดทุกซอกทุกมุมของแว่นตาให้ทั่ว หากแว่นตาขุ่นมัวขณะกำลังทำอาหาร โดยมีสาเหุตมาจากควันอาหาร ควันไฟหรือควันไอน้ำ ให้ล้างแว่นตาด้วยน้ำผสมสบู่หรือน้ำยาล้างจานแล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีก ครั้ง จากนั้นใช้ผ้าซามัวร์หรือผ้าสักหลาดเช็ดให้แห้ง ส่วนแว่นตาที่มีไอน้ำจับขณะที่อากาศหนาวหรือเย็นจัดนั้นให้ใช้น้ำสบู่ล้าง สัปดาห์ละครั้ง

รายการบล็อกของฉัน